Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 3.12. do 10.12.2023 - 49. týden

NEDĚLE 3.12.2023 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:30 DN Za + Stanislava Tomance, + rodiče z obou stran, + vnučku Vanessu, +++, dar zdraví a ochranu Boží a Panny Marie pro celou * rodinu
09:00 HN Za * a + farníky
10:30 DN Za + Marii Strakovu, manžela, +++, dar víry,  zdraví a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu
PONDĚLÍ 4.12.2023 SV. JANA DAMAŠSKÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
17:30 DN Za + Jaroslava Kadlčka, dvoje + rodiče, celou + rodinu, Boží požehnání a dar zdraví pro * rodinu
ÚTERÝ 5.12.2023 ÚTERÝ 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
06:30 DN ( volná intence )
STŘEDA 6.12.2023 SV. MIKULÁŠE, BISKUPA
17:30 DN Za + manžela Františka, dvoje rodiče a celou + rodinu a za dar zdraví pro * rodinu
ČTVRTEK 7.12.2023 PAMÁTKA SV. AMBROŽE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 DN Zadáno
17:00 HN Za + Jana Krhovského, + rodiče, 2 bratry, 2 sestry a ochranu Boží pro celou * rodinu
PÁTEK 8.12.2023 SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
17:30 DN Za + rodiče Marii a Josefa Daňkovy, + rodiče Šikovy, celou + rodinu, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu
SOBOTA 9.12.2023 SV. JANA DIDAKA CUAUHTLATOATZINA
07:00 DN Za + rodiče Hanákovy a Ježkovy, celou + rodinu a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu
NEDĚLE 10.12.2023 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:30 DN Za * a + farníky zvláště Marie z farnosti
09:00 HN Za + rodiče Milošovy, Dominikovy, + sestru a za dar zdraví pro * rodiny
10:30 DN Za + rodiče Michalcovy, spásu +++ s prosbou o Boží požehnání pro celou * rodinu

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ (3.12.2023)

 • V sakristii jsou stolní kalendáře našeho děkanátu pro rok 2024. Jsou k dispozici za 70,-.
 • V době adventní budou rorátní mše sv. jak bylo zvykem, tedy o sobotách vždy v 7:00. Kromě těchto mší sv. budou nově rorátní mše sv. také během týdne, a to vždy v úterý a čtvrtek v 6:30. Protože jsou tyto mše sv. nově přidané do rozpisu bohoslužeb, mají prozatím úmysl volný. A tak vy, kteří máte zájem, můžete mě kontaktovat pro zapsání úmyslu.
  • Na tyto ranní mše sv. ať už sobotní nebo během týdne zvu především děti, které mohou přicházet v průvodu hlavním vchodem s lucerničkami, jak je zvykem. Po sobotní mši sv. bude pro děti připravena snídaně ve Farní dvoraně. Předem děkuji těm, kteří ji podle zvyklostí připravují. Také dospělí si mohou přede mší sv. zapálit svíčky, které budou připraveny u vchodu.
 • Ve středu po večerní mši sv. se především děti mohou těšit na vzácnou návštěvu sv. Mikuláše.
 • V pátek je Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – je to doporučený svátek. Mše sv. bude v obvyklém čase v 17:30.
 • Pro chystané Žehnání vína, které bude o Vánocích 27.12., se obracíme na ochotné vinaře, kteří by si chtěli nechat požehnat víno a přispět také ke společnému uspořádání vánočního večera. Lístek se jménem a kontaktem na Vás můžete vhodit do schránky na faře do 20.12.
 • Vzadu v kostele je k dispozici Adventní misijní kalendář pro děti, který může být jednou z adventních činností, které nám pomáhají toto krásné období prožít.
 • Také jsou k dispozici adventní kalendáře s magnetkou k rozebrání pod kůrem.
 • Misijní klubko vás zve na Adventní misijní jarmark, který se koná dnes od 14 do 17 hodin na náměstí v Dolním Němčí při rozsvěcování vánočního stromu. Zakoupením výrobků, které vyráběly děti a maminky, podpoříte projekt PMD v Zambii. Děkujeme za Vaši podporu.
  • Příležitost k zakoupení si těchto výrobků budete mít také v kostele, a to od pondělí 4.12. do pondělí 11.12.
 • Opět se blíží Tříkrálová sbírka, která se bude konat 6. ledna 2024. Proto hledáme koledníky a vedoucí skupinek, kteří se do ní zapojí. Přihlásit se můžete přes on-line formulář na webu farnosti nebo paní Martině Smetanové koodinátorce TKS tel: 736707758. Děkujeme!
 • Po mši sv. máte možnost vzít si Intenční lístek k zapsání Vašeho úmyslu na mši sv. pro 1. čtvrtletí příštího roku. Počet mší sv. je samozřejmě omezený, tím spíše, když některé mše sv. jsou vyhrazeny konkrétním úmyslům. Tyto intenční lístky jsem musel rozdělit, aby byly k dispozici i těm, kteří přijdou na mši sv. v 10:30. Poté, co si doma úmysl napíšete, můžete jej vhodit v kostele do připraveného boxu. Nejpozději však do pondělí 18.12. Jubilanti různých ročníků a nositelé jmen, kteří nechávali sloužit mše sv., si lístek brát nemusí, ale prosím je, aby mě kontaktovali osobně na faře, a to do stejného data. Děkuji. Na úmysly napsané na jiných lístcích nemůžu z uvedených důvodů brát ohled.
 • Příležitost k předvánoční svátosti smíření bude v naší farnosti v sobotu 16.12. od 9:30 do 11:00. Další větší prostor bude v Uherském Brodě v neděli 17.12. od 14:00 do 16:00.
 • V sobotu má úklid kostela skupina č.15.
 
 • Mše svatá pro mládež a sešn (spolčo) – bude v pátek 8. 12. v 17:30 tentokrát na Strání na téma „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova." Po ní bude pokračovat setkání na faře při spolču – tentokrát na téma Guadalupe/Mexiko.Více informací naleznete na plakátcích a na sociálních sítích.
 • Adventní duchovní obnova pro ženy s Františkou Böhmovou na téma O laskavosti, něze a slabosti aneb o kráse ženství se uskuteční v sobotu 9. prosince 2023 od 9:30 ve Víceúčelovém komunitním centru Charity (Masarykovo nám. 165, Uherský Brod). Cena účasti je 150 Kč/osobu, možnost objednání oběda za 115 Kč. Prosíme účastnice o napečení dobrot na svačinu. Přihlašování na webových stránkách centra nebo telefonicky.
ADVENTNÍ AKTIVITA VE FARNOSTI
Adventní věnec je dnes běžnou součástí našeho prožívání adventu. Za touto tradicí stojí mladý vychovatel Johann Hinrich Wichern v roce 1839 svým svěřencům v hamburském sirotčinci vyrobil první adventní věnec z dřevěného kola. Na věnci tenkrát bylo 23 svíček - 4 větší bílé pro neděle a 19 menších červených na všední dny. Tento nápad se ujal a postupně se tradice adventního věnce rozšířila a vytrvala až dodnes. Letošní adventní aktivita je tematicky zaměřená právě na adventní věnec.
Pro děti: Vždy po mši svaté každé dítě vybarví jednu svíčku a může na ni napsat dík, prosbu, chválu...nebo jméno někoho, za koho se chce v následujících dnech modlit. Tuto svíčku a také vytištěnou větvičku přilepí nebo připíchnou na adventní kolo - věnec. Děti postupně dotvářejí starobylý adventní věnec tím, že na něj lepí větvičky a svíčky z papíru.
Pro mládež a dospělé jsme připravili 3 adventní výzvy. První z nich je na listu, který je na stolku s adventní aktivitou pod kůrem a můžete si jej vzít domů. Na každý adventní týden je jedna výzva. Každý týden adventu můžete promýšlet, jak se dané týdenní téma dotýká vašeho života a odevzdávat Bohu jednotlivé situace.
Všechny materiály k dané aktivitě najdete vzadu v kostele na stolku.

Dary:

   • NK Dolněmčan daroval na kostel 500,-
   • nemocní darovaly na kostel 6.550,-
   • další dary na kostel byly ve výši 2.000,-

Pán Bůh zaplať!

 

 NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – HORNÍ NĚMČÍ (3.12.2023)

 • V sakristii jsou stolní kalendáře našeho děkanátu pro rok 2024. Jsou k dispozici za 70,-.
 • Ve středu nás v našem kostele po večerní mši sv. navštíví sv. Mikuláš. Zveme všechny děti i s jejich rodiči.
 • Ve čtvrtek 7.12. budu od 8:30 navštěvovat nemocné ve Slavkově, kteří se mi nahlásili.
 • Vzadu v kostele jsou k dispozici adventní kalendáře s magnetkou.
 • Po mši sv. máte možnost vzít si Intenční lístek k zapsání Vašeho úmyslu na mši sv. pro 1. čtvrtletí příštího roku. Počet mší sv. je samozřejmě omezený, tím spíše, když některé mše sv. jsou vyhrazeny konkrétním úmyslům. Poté, co si doma úmysl napíšete, můžete jej vhodit v kostele do připraveného boxu. Nejpozději však do pondělí 18.12. Jubilanti různých ročníků a nositelé jmen, kteří nechávali sloužit mše sv., si lístek brát nemusí, ale prosím je, aby mě kontaktovali osobně, a to do stejného data. Děkuji. Na úmysly napsané na jiných lístcích nemůžu z uvedených důvodů brát ohled.
 
 • Adventní duchovní obnova pro ženy s Františkou Böhmovou na téma O laskavosti, něze a slabosti aneb o kráse ženství se uskuteční v sobotu 9. prosince 2023 od 9:30 ve Víceúčelovém komunitním centru Charity (Masarykovo nám. 165, Uherský Brod). Cena účasti je 150 Kč/osobu, možnost objednání oběda za 115 Kč. Prosíme účastnice o napečení dobrot na svačinu. Přihlašování na webových stránkách centra nebo telefonicky.

Dary:

   • dary na kostel byly ve výši 3.500,-

Pán Bůh zaplať!