kostel sv. Filipa a Jakuba - Dolní Němčí

Kliknutím mapku aktivujete
Logo DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
O místu:

Novogotický farní kostel sv. apoštolů Filipa a Jakuba byl zbudován v letech 1870 – 1873. Ve věži jsou zavěšeny tři zvony, Svatý Prokop z roku 1733, Svatý Josef z roku 1949 a Panna Maria z roku 1954. Na památku slavnostního vysvěcení v roce 1873 vztyčili místní obyvatelé před kostelem kříž s vyrytým letopočtem.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 17.6. do 27.6.2024)

Den Čas Druh intence
pondělí
17.6.
18:30 Mše svatá

Za + dceru Jarmilu, + rodiče Kolískovy, Hyblerovy, celou + rodinu a za dar zdraví a Boží ochranu pro * rodinu

středa
19.6.
18:30 Mše svatá

Za + Antonína Uhra, + rodiče z obou stran a za dar víry, zdraví a Boží požehnání pro * rodiny

pátek
21.6.
18:30 Mše svatá Za + Jiřinu Daňkovou za * a + z ročníku 1959
neděle
23.6.
07:30 Mše svatá Za + Gabrielu Marks Stojaspal a za dar zdraví a ochranu Boží pro celou " rodinu a její děti
10:30 Mše svatá

Za * a + farníky

pondělí
24.6.
18:30 Mše svatá

Za + Annu Šohajovou, manžela, syna a za dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu

středa
26.6.
18:30 Mše svatá

Za + Františka Stojaspala, syna Břetislava, + švagrovou, švagra, + rodiče Stojaspalovy a Bobčíkovy a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou * rodinu

Sdílejte info