Nedělní ohlášky: 14/10/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Tetičky darovali na kostel 1 000 Kč. Dar 5 000 Kč na 8. zastavení křížové cesty. Další dary na křížovou cestu: 6 800 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § V úterý v 17 hodin je Misijní klubko ve farní dvoraně. Ve středu je mše svatá pro děti (zvláště zvu děti 4. – 6. třídy). Ve čtvrtek v 17 hodin je na faře scholička. § Ve středu nemají třeťáci náboženství. § Rok se svatými v Dolním Němčí – V sobotu začíná novéna ke sv. Judovi Tadeášovi. § V sakristii jsou ke koupení stolní děkanátní kalendáře. Cena 55 Kč. Vzadu v kostele je na ukázku jeden kalendář. § Do Netradiční cukrárny, která … Čtěte celý příspěvek ….