Nedělní ohlášky: 29/5/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Sbírka na církevní školy (15/5): 13 500 Kč. Měsíční sbírka na opravy: (22/5): 14 560 Kč. Dar ročníku 1943: 1 450 Kč. Ostatní dary: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať. § Májové tento týden: pondělí – po mši; úterý – poslední májová v 18:30 hodin § V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 6. třída. § V pondělí je památka sv. Zdislavy, patronky rodin. Proto vás zveme na Malou pouť rodin do kaple sv. Zdislavy ve Slavkově, kde bude v 18 hodin mše svatá za posvěcení našich rodin. Ve Svatém roce milosrdenství budeme také prosit za uzdravení zraněných vztahů. Přijďte pěšky, na kole nebo autem. Udělejte si čas na svoji rodinu i tímto způsobem a … Čtěte celý příspěvek ….