Nedělní ohlášky: 17/6/2018

Dolní Němčí – oznámení: § V pondělí, středu a pátek je mše svatá v 18,30 hodin. V úterý v 9 hodin je mše v kapli charitního domu. V sobotu v 15 hodin je mše svatá za šedesátníky. § Dary nemocných: 6 300 Kč. Ostatní dary na kostel: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § Zkouška malé scholičky je ve čtvrtek v 17 hodin. § Do středy tohoto týdne mohou živí jubilanti nahlásit své úmysly na mši svatou na červenec, srpen a září. § Petrové a Pavlové vybírají v sakristii na kostel a mši svatou. § V sobotu má úklid skupina č. 18 Horní Němčí – oznámení: § Dary na kostel 1 700 Kč. Pán Bůh zaplať! § Od čtvrtka do … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 10/6/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Dary Antonínů a Antónií: 4 810 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § Setkání Misijního klubka v tomto školním roce již skončila. Setkání malé scholičky bude tentokrát až v pátek v 17 hodin. § Ve čtvrtek a pátek od 9 hodin navštíví kněz nemocné. § V sobotu ve 14,30 hodin je mše svatá za padesátníky. § Závěrečná studentská mše v tomto školním roce bude v pátek 15. 6. v 18 hodin ve farním kostele v Uherském Brodě, po mši svaté pak bude připraven táborák na zahradě fary. Mladí farníci, přijeďte! § V sobotu má úklid skupina č. 17

Nedělní ohlášky: 3/6/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Sbírka na církevní školy: 13 000 Kč. Rodiče třeťáků darovali na kostel 2 000 Kč. Ročník 1930 daroval 800 Kč. Pán Bůh zaplať! § Milé děti, Misijní klubko vás zve na Cestu kolem světa. Jedná se o etapovou hru, kde navštívíme všechny kontinenty světa a tím oslavíme Mezinárodní den dětí. Proto vás srdečně zveme na tuto cestu. Přijďte v úterý v 17 hodin do farní dvorany s dobrou náladou a ve sportovním oblečení. Těší se na vás „Misijní klubíčko“. § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Především zvu děti, které chodí do 4. – 6. třídy. Těším se na vás. Ve čtvrtek je scholička v 17 hodin na faře. § V … Čtěte celý příspěvek ….