Nedělní ohlášky: 21/4/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Dar na renovaci křížové cesty: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § Rok se svatými – ve čtvrtek začíná novéna ke svatým apoštolům Filipovi a Jakubovi, hlavním patronům našeho kostela a farnosti. § Příští neděli je měsíční sbírka na kostel. § V sobotu má úklid kostela skupina č. 8 Horní Němčí – oznámení: · Nemocní ze Slavkova darovali na kapli 2000 Kč a na kostel 800 Kč. Pán Bůh zaplať! · Příští neděli je měsíční sbírka na kostel.

Nedělní ohlášky: 14/4/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes je křížová cesta ve 14 hodin po obci a povede ji schola a ministranti. § Nemocní darovali na kostel 10 000 Kč. Dary na renovaci křížové cesty: 5 000 Kč. Další dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § Misijní klubko se chystá v úterý v 17 hodin navštívit nemocné a staré lidi v charitním domě ve Slavkově. Pojede se na kole a můžete se přidat. § Ve středu není večerní mše svatá! § V neděli se budou na konci mše svaté žehnat pokrmy. § Děkuji ženám, které ve čtvrtek dělali velký jarní úklid na faře. § V sobotu má úklid kostela skupina č. 7 Horní Němčí – oznámení: · Dary na … Čtěte celý příspěvek ….