Pastýřský list arcibiskupa Jana na začátku doby postní

† Drazí bratři a sestry, z evangelia jsme slyšeli, že Duch vedl Ježíše na poušť. Vede Duch Svatý i nás? Kam nás chce Duch vést v postní době? Umíme ho slyšet? Jak je to s jeho vedením? Někteří lidé nepřemýšlejí o duchovních věcech, i když jsou křesťany. Možná se snaží být dobří a plnit povinnosti, ale zůstávají se svým životem sami. To je škoda. Jestli si nás Bůh tak zamiloval, že se kvůli nám stal člověkem a za nás umřel, abychom my mohli věčně žít, bylo by dobře přátelství s ním více rozvinout. Vnímat jeho přítomnost, být pozorný k jeho vedení, prožívat radost z jeho blízkosti a zakoušet dobrodružství společné cesty. V době Velkého postu si obvykle dáváme nějaká předsevzetí, … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 18/2/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes odpoledne ve 14 hodin je v kostele pobožnost křížové cesty (zvláště určená pro vdovy). § Dary na kostel 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní měsíční sbírku. § Protože jsou prázdniny, tento týden není Misijní klubko ani Scholička. § Ve čtvrtek v 18,30 hodin ve farní dvoraně je další hodiny Postní večerní školy. Srdečně vás zvu. Účast i na jednom setkání vás může obohatit. § Příští neděli je celonárodní sbírka Haléř svatého Petra. Peníze papež František použije pro pomoc těm nejpotřebnějším na celém světě. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost. § Pro děti je připravena postní aktivita. Více ve farním listu. § Ochotné pomocníky z řad dospělých na Misijní cukrárnu prosíme, ať … Čtěte celý příspěvek ….