Nedělní ohlášky: 29/7/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Protože došlo k odložení stavění lešení o týden, budou tento týden ještě mše svaté jaké obvykle v kostele. Tzn. v pondělí a ve středu v 18,30 hodin. Na první pátek bude adorace od 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 18 hodin bude společná adorace. Pak mše svatá a svátostné požehnání. Na první sobotu bude v 6,45 hodin fatimská mariánská pobožnost a pak mše svatá. Příští neděli bude jen ranní mše svatá a druhá mše svatá bude odpoledne v 15 hodin na svatém Antonínku, kde máme naši farní pouť. Autobus pojede ve 14 hodin a zapisovat se můžete vzadu v kostele. … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 22/7/2018

DOLNÍ NĚMČÍ – nedělní ohlášky § Anny darovali na opravy kostela 4 800 Kč. Další dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § Blíží se realizace výmalby interiéru našeho kostela. Bude potřeba velké brigády, aby se kostel připravil (odnesení věcí, posunutí a zakrytí lavic a bočních oltářů). Ještě příští neděli budou mše svaté v kostele a v pondělí 30. 7. od 8 hodin prosím o co největší počet pomocníků (zvláště mužů). Kdo můžete přijít, řekněte to během tohoto týdne paní Krhovské. Děkuji.